Side uden adgang

Du forsøger at tilgå en side, der har begrænset adgang. 

Siden er kun for ansatte i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

ER du ansat i ministeriet, så kan du kun tilgå siden fra en af ministeriets adresser eller via din citrix-adgang. 

Kontakt evt. websupport@mfvm.dk, hvis du har brug for hjælp.